HUDEBNÍ OBOR

Přihláška online ke studiu

Přípravná hudební výchova od 5 do 7 let 

Na cestu k hudbě se v rámci přípravné hudební výchovy mohou vydat již děti od 5 do 7 let. Hravou formou se děti nenásilně seznámí s notami, jednoduchými lidovými písněmi, rytmy, říkadly, aby svou přirozenou zvídavostí zatoužily rozvíjet svoje nadání a chtěly do tohoto světa více a více proniknout a také zjistily, jak ideálně propojit melodii s rytmem a pohybem. Děti se mohou rovněž v rámci přidané druhé vyučovací hodiny přípravné hudební výchovy seznámit již s hudebním nástrojem. Délka přípravného studia je zpravidla jeden až dva roky v časové dotaci min. 45 minut týdně.

 

Základní studium I. a II. stupně od 7 do 18 let

Hudební nauka 

Hudební nauka pomáhá povinně proniknout do tajů hudby všem žákům hudebního oboru od 1. ročníku do 5. ročníku I. stupně základního studia. Vede k hudebním poznatkům uplatňujících se v hodinách individuálních lekcí jako notový zápis melodie, rytmus, stupnice, akordy či intervaly. Žáci získají během studia rovněž základy dějin hudby, seznámí se s různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly, hudebními nástroji i nástrojovými skupinami. Hudební nauka se vyučuje kolektivně jednou týdně v rozmezí 1 vyučovací hodiny. 

Hra na klavír

Na tradičním klasickém nástroji se ti nejmladší nejdříve učí různé druhy úhozů. Pomáhají jim k tomu říkadla a jednoduché lidové písně. Neméně hravou formou se seznamují s různými hudebními styly a jejich významnými autory. Po nějaké době děti dokážou každý styl podle poslechu nejen bezpečně rozpoznat, ale také ho správně interpretovat se všemi jeho zvláštnostmi.

Různé technické a výrazové prostředky, kterým se naučí, jim pak dovolí vyjádřit vlastní hudební myšlenky, a to jak při hře sólové, tak komorní či čtyřruční. Zájemci mohou studovat hru na varhany.

Hra na keyboard (EKZ)

Žák studia ve studijním zaměření Hra na keyboard (dále EKN) navštěvuje předmět Hra na keyboard, ve kterém získá potřebné návyky při hře na tento nástroj, bude schopen akordicky doprovodit píseň, zvukově technické možnosti nástroje, zapojím se do souborové hry. Hra na keyboard se vyučuje individuálně nebo ve skupině maximálně 2 žáci do 4. ročníku základního studia I. stupně. O počtu žáků a jejich zařazení do skupin v daném školním roce rozhodne ředitel školy, a to na základě momentálních personálních podmínek školy.
 

Hra na zobcovou flétnu
Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna je rovněž ideálním přípravným nástrojem pro příčnou flétnu, klarinet, saxofon, žestové nástroje.

Se studiem hry na zobcovou flétnu mohou začít děti již ve věku 5 let. Ke hře na zobcovou flétnu patří Interpretace skladeb různých stylových období, repertoár zobcové flétny umožňuje žákům věnovat pozornost i hudbě komorní a ansamblové. Postupně se seznamují s hodnotnou literaturou svých nástrojů, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, upevňuje svoji paměť a nástrojové dovednosti.

 

Hra na klarinet 

Žák během studia ve studijním zaměření Hra na klarinet navštěvuje individuální předmět Hra na klarinet, ve kterém se učí interpretovat skladby různých stylových období, postupně se seznamuje s hodnotnou literaturou svých nástrojů, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, posiluje svou paměť a nástrojové dovednosti , učí se zvládnout technické a výrazové prostředky svého nástroje. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou na klarinet zhruba ve věku 9-10 let. Do 5. ročníku navštěvuje žák současně kolektivní předmět Hudební nauka. Klarinetový repertoár umožňuje žákům věnovat pozornost i hudbě komorní a ansamblové. Nejpozději od 4. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů. V průběhu studia hry na klarinet je možné, aby žák přestoupil do studijního zaměření Hra na saxofon. V takovém případě bude zařazen do příslušného ročníku dle jeho schopnosti a dovednosti.
 

Hra na saxofon

Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá hmatové otvory. Mladým zájemcům o hru na saxofon je však třeba vysvětlit, že správná cesta k tomuto nástroji ideálně vede přes hru na zobcovou flétnu či na klarinet. Jakmile má žák usazený nátisk na klarinetu a začne se saxofonem, nečiní mu to zpravidla žádné potíže. Naopak opačný postup, tedy saxofon - klarinet je složitější. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou zhruba ve věku 9-10 let. Žák během studia ve studijním zaměření Hra na saxofon navštěvuje individuální předmět Hra na saxofon, do 5. ročníku navštěvuje žák současně kolektivní předmět Hudební nauka a nejpozději od 4. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů. Uplatnění se nachází především v populární a jazzové hudbě.
 

Hra na kytaru

Kytara patří v současné době k velmi oblíbeným hudebním nástrojům, neboť v sobě spojuje přednosti nástroje melodického i akordického. Žák ve studijním zaměření Hra na kytaru osvojuje základní technické dovednosti a zdokonaluje se při standardní hráčské praxi. Učí se využívat výrazové možnosti nástroje. Rozšiřuje svůj hudební obzor poznáváním různých hudebních žánrů a doprovodných stylů. Do 5. ročníku navštěvuje současně kolektivní předmět Hudební nauka. Od 4. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů. Vzhledem k existenci různých velikostí nástroje jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.
 

Sólový zpěv 

Zpěv je nejrozšířenějším a nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Pěvecké oddělení nabízí odborné vedení hlasu respektující fyziologický vývoj i hlasovou individualitu každého žáka. Rozvíjí individuálně technické možnosti hlasu s důrazem na interpretaci zvoleného hudebního materiálu. Žák během studia učebního oboru Zpěv navštěvuje do 5. ročníku současně kolektivní předmět Hudební nauka a od 4. ročníku je žák zařazen do hromadné výuky alespoň v jednom z povinně volitelných předmětů.