Talentové zkoušky v hudebně ZŠ Vinoř pro školní rok 2022/2023

V úterý 7. 6. 2022 od 16:00 do 18:30 hodin proběhnou talentové zkoušky do těchto oborů:

hudební - děti si připraví lidovou píseň a také prověříme jejich rytmické cítění

taneční - rozhodující jsou pohybové předpoklady

literárně-dramatický - podmínkou k přijetí je dobrý mluvený projev a elementární schopnost improvizace

výtvarný - prosíme, aby si děti přinesly ukázku svých výtvarných dílek

Novinka: Hudebně-pohybově dramatický kroužek Za hudební pohádkou pro děti ve věku 3-5 let. 

 

Budeme se na Vás těšit v hudebně Základní školy Vinoř, Prachovická 340, Praha-Vinoř.  Přihlášku ke studiu můžete vyplnit online nebo na místě. Pokud si nejste jistí výběrem zaměření či hudebního nástroje pro Vaše děti, rádi s Vámi vše probereme osobně při talentových zkouškách. Ke vzdělávání přijímáme děti od 5 do 18 let.

 

 

 

 

Zpět