SDĚLENÍ RODIČŮM

 

Ředitel Základní umělecké školy Folklorika Praha, s.r.o. (dále jen "škola") v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.

v y h l a š u j e

na pátek 29.09. 2023 z organizačních důvodů volný den (ředitelské volno),

 

 

Praha, 04.09.2023                                                                                                                                    MgA. Josef Štefan, Dis., ředitel školy

Zpět