Talentové zkoušky na školní rok 2022/2023

Talentové zkoušky proběhnou na našich pobočkách:

ZŠ a MŠ Barradnov, Praha 5

ZŠ Praha-Vinoř 

ZŠ a MŠ Ohradní 49

ZŠ Špitálská, Praha 9 

 

 Otevíráme tyto obory:

hudební - děti si připraví lidovou píseň a také prověříme jejich rytmické cítění

taneční - rozhodující jsou pohybové předpoklady

literárně-dramatický - podmínkou k přijetí je dobrý mluvený projev a elementární schopnost improvizace

výtvarný - prosíme, aby si děti přinesly ukázku svých výtvarných dílek

Novinka: Hudebně-pohybově dramatický kroužek Za hudební pohádkou pro děti ve věku 3-5 let. 


Přihlášku ke studiu nebo přihlášku na kroužek pro děti 3-5 let můžete vyplnit online nebo na místě. Pokud si nejste jistí výběrem zaměření či hudebního nástroje pro Vaše děti, rádi s Vámi vše probereme osobně při talentových zkouškách. Ke vzdělávání přijímáme děti od 5 do 18 let.